תצהיר ידועים בציבור

מדובר על שאלון של המוסד לביטוח לאומי, המיועד לבני זוג אשר מבקשים הכרה כידועים בציבור.

בני הזוג מצהירים כי אינם נשואים לאחרים וכי הם מנהלים חיי אישות ומשק בית משותף.

בנוסף בני הזוג מצהירים לגבי בעלות על רכוש משותף, קיום הסכם ממון, קיום חשבון בנק משותף והאם הם מקבלים גמלה כלשהי מגוף ציבורי.

בשאלון ישנו פרק לגבי אנשים המכירים את בני הזוג ואשר יכולים להעיד שהם מקיימים משק בית משותף.

בסיום השאלון הצדדים מצהירים כי הפרטים שמסרו הינם נכונים ומלאים.

המוסד לביטוח לאומי רשאי לערוך חקירה לאימות הבקשה להכרה בבני הזוג כידועים בציבור, טרם יחליט באם לאשר את הבקשה או לדחות אותה.

מטרת הבקשה הינה לצורך השוואת מעמד הידועים בציבור למעמדם של בני זוג נשואים, לשם קביעת זכויות שונות על פי החוק.

 למידע נוסף על ידועים בציבור >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>