תובענות ייצוגיות

מדובר על תביעה אזרחית בה יחיד (התובע הייצוגי) תובע בשם קבוצה (מתאים למקרה בו יש תובעים רבים).

הליך זה מתאים למקרים בהם אין טעם שכל תובע יגיש תביעה נפרדת בגין אותה העילה (ההליך חוסך עלויות התדיינות וטרחה הכרוכה בהגשת תביעה לבית משפט), ולרוב התביעה מוגשת נגד גופים גדולים (מסחריים או ממשלתיים) כמו בנקים, חברת סלולר, רשויות ציבוריות, ספקי שירות וחברות ביטוח.

תביעה ייצוגית הינה למעשה מנגנון צרכני המגן על מאזן הכוחות לטובת האזרח הבודד אל מול גופים גדולים וחזקים.

בית המשפט צריך לאשר מראש את קבלתה של התביעה כתובענה ייצוגית, ובין היתר הוא בודק האם קיימת עילה אחת משותפת למספר גדול של תובעים.

התובע הייצוגי מבקש בתביעתו סעד אחיד לכל הקבוצה של התובעים, למשל פיצוי כספי, החזר כספי או צו מניעה.

למידע נוסף בנושא תביעה ייצוגית >>

למידע נוסף בתחום הדין המסחרי>>