תביעת שלום בית

תביעה לשלום בית מוגשת לבית הדין הרבני על ידי אחד מבני הזוג הנשואים אשר אינו מעוניין לפרק את הנישואין. בתביעה זו התובע, אשר מעוניין בהשכנת שלום בית, מבקש מבית הדין הרבני לדרוש מהצד השני לנסות ולפעול לשיקום הנישואין והשבת השלום והאמון בין בני הזוג.

תביעה זו הינה תביעה חד צדדית (בניגוד להסכם שלום בית) אשר מוגשת לבית הדין הרבני (המהווה סמכות יחידה), על ידי בן הזוג אשר אינו מעוניין להתגרש אך גם בית הדין עצמו עשוי להורות לצדדים מיזמתו לפעול לשלום בית, זאת במידה ונמצא כי ישנו סיכוי להשכין שלום בין בני הזוג ובכך למנוע את הליך הגירושין.

במסגרת תביעה לשלום בית, התובע דורש מבן הזוג להמשיך את חיי הנישואין בשלום, תוך כדי שמירה על מערכת יחסים תקינה בין בני הזוג וקבלת כל הזכויות המוענקות לבני הזוג במסגרת הנישואין.

אישה מורדת – בעל מורד

במידה ואחד מהצדדים מסרב לשוב לשלום בית, ניתן יהיה להוציא נגדו בקשה להכרזה כמורד. במקרה והבעל מסרב, האישה תוכל לבקש מבית הדין שיצווה על הבעל לתת לה גט ולשלם לה את כתובתה. במידה והבעל עדיין יסרב, יהיה עליו לשלם את כתובתה עוד בטרם סיום הליך הגירושין. במידה והאישה היא זו שמסרבת לשלום בית היא תאבד את תשלום המזונות, את כתובתה וכן זכויות נוספות המוענקות לה מתוקף הנישואין.

הסכם שלום בית

חשוב להבדיל בין תביעת שלום בית לבין הסכם שלום בית. במסגרת התביעה התובע מבקש להגיע להסכם שלום בית עם הצד השני, אך לא תמיד התביעה מובילה לידי הסכם שלום בית. בשלב הראשוני בית הדין הרבני יורה על מספר פגישות ייעוץ זוגי בין בני הזוג ולאחר מכן יחליט אם חלה התקדמות במערכת היחסים של הזוג וניתן לערוך הסכם שלום בית. בהסכם שלום הבית מועלות על כתב הסכמות בנוגע למחלוקות השונות שעלו בין הזוג, בין אם הן קשורות לחינוך הילדים, כלכלת הבית, ניהול משק הבית ובין אם הן נוגעות לנושאים נוספים. זאת, על מנת למנוע ריבים וויכוחים בנושאים אלה ולהחזיר את הנישואין למסלולם התקין.

תביעת שלום הבית כמכשיר להשגת מטרות שונות

רבים ממגישי תביעת שלום בית, מנצלים את הגשת התביעה על מנת לבקש סעדים זמניים כגון דמי מזונות, השגת הכתובה, או מתוך אינטרס לעכב הליכים משפטיים שונים כגון: עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, הוצאת צו למדור ספציפי ועוד. כך שהתביעה עצמה משמשת לעיתים כאינטרס של אחד מהצדדים ולא מתוך רצון אמיתי להגיע לשלום בית.

למידע נוסף בנושא גירושין >>

למידע נוסף בנושא דיני משפחה >>