תביעת מזונות ילדים

ילד תמיד זכאי למזונות, והסמכות לדון במזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

גובה המזונות נקבע לפי צרכי הילד ולפי היכולת הכלכלית של הוריו. יכולת כלכלית כוללת פוטנציאל השתכרות (גם במקרה שההורה אינו עובד) וכן התייחסות לרכוש שבבעלות ההורה.

נהוג שמזונות ילדים משולמים עד מועד הגיוס לצה"ל, ולאחר מכן מופחתים לשליש עד מועד השחרור משירות סדיר.

כאשר ילד מתנהג כלפי אביו בהתנהגות מרדנית ומחפירה, בית המשפט נוהג לפטור את ההורה מחלק ממזונות הילד. במקרה ומדובר בילד בגיר אשר מנתק קשר עם אביו מסיבות התלויות בילד, בית משפט יכול לפטור את ההורה מכל תשלום המזונות לילד, אף אם הילד אינו יכול לעבוד למחייתו או שנמצא בשירות צבאי.

 למידע נוסף על מזונות ילדים ואישה >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>