תביעת גירושין

תביעת גירושין מוגשת כאשר אין הסכמה בין בני הזוג בנושא הפרידה.

קיימת חשיבות רבה לייעוץ משפטי מוקדם, היות ובן הזוג אשר יגיש ראשון את התביעה עשוי לזכות ביתרונות רבים לטובתו.

לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני ישנן גישות ותפיסות שונות, ומכאן החשיבות המכרעת של ייעוץ משפטי מקדים על ידי עורך דין מנוסה הבקיא בתחום המשפחה.

עורך הדין יביא לפתיחת תיק בערכאה אשר לדעתו המקצועית תשמר טוב יותר את האינטרסים של לקוחו.

כחלק מהתביעה, עורך הדין ידאג להגן על לקוחו, למשל במקרים של חשש שהצד השני יעזוב את הארץ או שירוקן את חשבון הבנק המשותף.

במקרה ששני בני הזוג פונים יחדיו לעורך הדין, קיימת סבירות שעורך הדין יצליח להוביל אותם להבנה אשר תועיל למערכת היחסים ביניהם בעתיד ולטובת הילדים המשותפים.

למידע נוסף בנושא גירושין >>

למידע נוסף בנושא דיני משפחה >>