תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית היא תביעה המוגשת במשפט אזרחי במסגרתה יחיד תובע תאגיד בשמה של קבוצה גדולה של אנשים אשר נפגעה באופן זהה לתובע, כשהאחרון (במידה ויזכה במשפט) יקבל פיצוי גדול יותר בעקבות טרחתו עבור כל קבוצת הנפגעים. התביעה הייצוגית נועדה לחסוך את הטרחה וההוצאות בהגשת תביעה של כל אחד מהנתבעים, במקרים בהם הנזק לכל תובע אינו מצדיק הגשת תביעות נפרדות באמצעות תביעה כוללת שסכומה מצדיק את ניהול ההליך המשפטי, וכן לנהל הליך אחד מרוכז, מסודר ואפקטיבי יותר.

תביעות ייצוגיות מוגשות בתחומים רבים ומגוונים, ביניהם: תביעות כנגד בנקים, כנגד חברות ביטוח, תביעות בגין פגיעה בצרכן, פגיעה באיכות הסביבה ועוד. הזכות המשפטית להגיש תביעה ייצוגית היא בין הזכויות החשובות במערכת המשפטית, כיוון שהיא מעניקה כוח לצרכן שנפגעה פגיעה קטנה, להתמודד באופן שווה מול התאגידים הגדולים השולטים בשוק והעשויים להרוויח רבות מפגיעה קטנה בהרבה צרכנים. דוגמא לתביעה ייצוגית אפשרית: תביעה כנגד חברת סלולר אשר גבתה במסגרת אחת החבילות שהציעה כ-2 שקלים נוספים ללא ידיעת הלקוחות.

תביעה ייצוגית – הכח של האזרח הקטן מול תאגידי הענק

על התובע לעמוד במספר תנאים על מנת שהתביעה הייצוגית תאושר ע"י בית המשפט:

א. עליו להראות כי יש לו עילה אישית לתביעה.

ב. על התובע לשכנע את בית המשפט שהעילה מבוססת ושיש לו סיכוי לזכות במשפט.

ג. בית המשפט צריך להשתכנע, כי התביעה האישית הינה משותפת לקבוצת אנשים גדולה.

ד. בית המשפט יבחן האם התובע ועורכי דינו מסוגלים לייצג את קבוצת האנשים.

ה. בית המשפט יוודא שהפיצוי אותו התובע דורש משותף לכל קבוצת התובעים וכי הסכום פרופורציונלי למקרה.

מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית:

כל אדם המשתייך לקבוצת אנשים אשר ניזוקה באופן משותף על ידי גורם מסוים, רשאי להגיש תביעה ייצוגית בשמם של כל חברי הקבוצה כנגד אותו הגורם, כל עוד התביעה עומדת בתנאים הנ"ל. גורמים נוספים שיכולים להגיש תביעה ייצוגית הם ארגונים לשמירת זכויות אדם וצרכנים (רשות ציבורית), שהתביעה המוגשת מצויה בתחום אחת המטרות שבהן עוסקת הרשות הציבורית.

הגשת התביעה הייצוגית:

לשם הגשת התביעה הייצוגית, נדרש אישור בית המשפט ומשום כך, במקביל להגשת התביעה האישית, יש להגיש הליך במסגרתו מתבקש בית המשפט לאשר את ניהול התביעה כייצוגית.

הצטרפות לתביעה הייצוגית:

ההצטרפות לתביעה הייצוגית נעשית בדרך כלל בהתאם לקביעת בית המשפט במסגרת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית. בית המשפט מורה על הגדרת קבוצת התובעים ובמסגרת קביעתו, נכללים כל האנשים שבוצעה כלפיהם העוולה שהתביעה מטפלת בה. במסגרת החלטתו על אישור התובענה הייצוגית מורה בית המשפט על האופן בו יש לפרסם את קיומו של ההליך על מנת לאפשר לאנשים שאינם רוצים לקחת חלק בהליך, להודיע זאת ולא להפוך לחלק ממנו.

כיצד מתחלק הסעד הכספי בין חברי הקבוצה היה והתביעה התקבלה:

במידה והתובע זכה במשפט יינתן פיצוי כספי כפי שירוה בית המשפט לכל אחד מחברי הקבוצה הנפגעת או באמצעות דרישה להוכחת הזכאות מטעם כל אדם הרואה עצמו כזכאי לפיצוי. התובע יקבל פיצוי מיוחד, זאת בשל הטרחה שבהגשה וניהול ההליך.

הסכם פשרה:

תביעות ייצוגיות רבות מסתיימות בהסכם פשרה בין התובע לחברה/תאגיד הנתבע, לעיתים עוד טרם אישור התביעה הייצוגית. על מנת למנוע "עסקאות" המשרתות את האינטרס של התובע והנתבעת בלבד, באופן שאינו משרת את כלל הקבוצה הנפגעת, הסכם הפרשה יובא לאישור בפני בית המשפט שיבחן האם ההסכם הוגן טרם אישורו.

משרד עו"ד ברק רון מתמחה במשפט מסחרי והינו בעל ותק רב בהגשת תביעות ייצוגיות מול חברות ותאגידי ענק. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נסייע לכם לתקן את העוול ולקבל את הפיצוי המגיע לכם.

דוגמאות לתביעות ייצוגית שהוגשו באמצעות משרד עו"ד ברק רון:

תביעה ייצוגית מטעם איגודי היוצרים מול חברת כלל ביטוח.

תביעה ייצוגית מול חברת פנגו על סך 3.63 מיליון ש"ח.

תביעה ייצוגית על סך 170 מיליון ₪ כנגד בנק דיסקונט.

למידע נוסף על תביעה ייצוגית >>