רכישת חברה

כאשר חברה אחת רוכשת חברה אחרת, שתי החברות ממשיכות להתקיים.

החברה הרוכשת הופכת להיות בעלת המניות של החברה הנרכשת, ויש למהלך השפעה גם על הנושים של החברה הנרכשת.

בעריכת הסכם לרכישת חברה, עורך דין חברות יקפיד על פירוט ההתחייבויות של החברה הנרכשת, לרבות חובות לרשויות המס ותביעות פתוחות בבתי משפט. כמו כן, ההסכם ידון בעובדים של החברה הנרכשת, לרבות עתידם התעסוקתי והזכויות הסוציאליות שלהם.

היבטים נוספים ברכישת חברה הם המוניטין של החברה הנרכשת וכן ההפסדים העסקיים משנים קודמות, שיהיו נתונים לקיזוז בגין רווחים עתידיים.

כמובן שעסקת המכירה של מניות החברה הנרכשת מחויבת במס.

קיימת אפשרות לרכוש רק את פעילות החברה השנייה ולא את מניותיה, ועורך הדין יסביר את ההבדלים וההשלכות השונות שבין רכישת מניות לבין רכישת פעילות של חברה אחרת.

למידע נוסף בנושא דיני חברות ועסקים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>