צוואה

צוואה הינה מסמך אשר מפרט מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר פטירתו, וישנה חשיבות רבה לכתיבת צוואה גם בגיל צעיר "ליתר ביטחון".

עורך דין מומחה בתחום ינסח את הצוואה כך שתכיל את כל ההיבטים הנדרשים בצורה חוקית וברורה. בין היתר, עורך הדין יקפיד שלא יהיו פגמים בצוואה.

במקרה ששני בני זוג מעוניינים לערוך "צוואה הדדית", עורך הדין יוכל לנסח שני מסמכים או מסמך אחד בחתימת שני בני הזוג.

אם לדעתכם נישלו אתכם מצוואת קרוב משפחה, באפשרותכם לפנות לעורך דין לשם בדיקה באם הייתה "השפעה בלתי הוגנת" על המצווה בזמן שערך את הצוואה. עורך הדין יבצע בדיקות האם הופעל לחץ על המצווה או שהייתה השפעה שמנעה מהמצווה להכתיב את רצונו החופשי.

אם ערכתם בעבר צוואה וכעת ברצונכם לשנותה, עורך הדין יערוך עבורכם צוואה חדשה וידאג לבטל את הוראות הצוואה הקודמת.

 

למידע נוסף על צוואות וירושות >>