פירוק חברה

פירוק חברה הינו המונח המשפטי להליך של סיום הפעילות באמצעות הגוף המשפטי המאוגד בחברה, ומחיקתה מספרי רשם החברות, הדבר דומה למות של אדם מבחינת תוצאותיו כלפי החברה. פירוק חברה יכול להיעשות מרצון השותפים מידה ויש ביכולת החברה לפרוע חובותיה. הפירוק יכול להיעשות בפיקוח בית המשפט במקרים מסוימים, ולעיתים הוא נעשה בכפייה, במסגרת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל של חברה). בין הנושאים המרכזיים בהליך פירוק חברה הנמצאת בחדלות פירעון הנמצאים תחת אחריות של המפרק הממונה: איתור נכסי החברה ומימושם על מנת לכסות את חובותיה, חלוקת נכסי החברה לזכאים ולנושים וניהול מו"מ למכירת נכסיה.

עילות לפירוק חברה:

חדלת פירעון – אחת הסיבות הנפוצות לפירוקה של חברה הינה במצב בו החברה אינה מסוגלת להחזיר את חובותיה.

פירוק מן הצדק והיושר – סיבה המקנה לבית המשפט שיקול דעת. בית המשפט עשוי לעשות שימוש בשיקול הדעת לפרק חברה בין היתר במקרים של חוסר הסכמה בין בעלי המניות בחברה, באופן הפוגע בהתנהלות השוטפת של החברה.

פירוק מרצון – זהו פירוק מרצון חופשי של בעלי המניות בחברה.

פירוק חברה מרצון:

חברה יכולה להיכנס להליך של פירוק מרצון, על דעת בעלי המניות בה וללא התערבות משפטית, לאחר שבעלי המניות בחברה הגיעו להסכמה שאין בכוונתם להמשיך ולפעול באמצעותה, וכאשר לחברה יש את היכולת לפרוע את חובותיה לנושיה השונים. לאחר קבלת ההחלטה בדבר פירוק החברה, יש למנות מפרק שינהל את הליך הפירוק.

פירוק בידי בית המשפט:

הגשת בקשה לפירוק חברה בידי בית המשפט תוגש ע"י אחד מהבאים: בעלי המניות בחברה, עובדי החברה או על ידי הנושים. במקרה זה, הליך הפירוק יתקיים רק במידה ובית המשפט התרשם כי קיימת עילה לכך אשר מוכרת על ידי החוק, כמצוין לעיל. במידה וההחלטה לפירוק החברה התקבלה על ידי בית המשפט, ימונה לחברה מפרק מטעם בית המשפט, אשר ינהל את הליך הפירוק שבסופו בית המשפט יוציא צו שמחסל את החברה ומוחק אותה מספרי רשם החברות.

משרד עו"ד ברק רון, בעל ניסיון רב בדיני חברות וענייני עסקים, מעניק שירות ייעוץ משפטי מקצועי עבור חברות קטנות וגדולות. המשרד הוביל הליכי פירוק והבראה של חברות רבות, תוך כדי ניהול ההליך באופן מקצועי, מסודר ויעיל המוביל לפירוק מהיר ולחיסולה של החברה.

 למידע נוסף על דיני חברות >>