עילות גירושין

סיום קשר הנישואין מתבצע באופן פורמלי באמצעות הליך הגירושין כאשר שני הצדדים מעוניינים לסיים את הקשר ביניהם. ישנם מקרים בהם הרצון להתגרש הוא חד צדדי והצד השני אינו מסכים לכך. בברית הנישואין ישנן התחייבויות שונות בעלות תוקף משפטי, לפיכך, במקרים מסוג זה הצד אשר מעוניין להתגרש צריך להוכיח בפני בית הדין הרבני כי הוא מעוניין לפרק את הנישואין מסיבה מוצדקת.

עילות הגירושין בין בני זוג יהודים, מתבססות על הדת וההלכה היהודית והן צריכות לעבור את האישור של בית הדין הרבני. ישנן מספר עילות גירושין אשר מצדיקות קיום הגירושין, הן מצד הבעל והן מצד האישה:

עילות גירושין – מצד האישה:

 

1. אי תשלום מזונות – הבעל צריך להעניק לאישה את הצרכים הכלכליים הבסיסיים להם היא זקוקה, זאת בהתאם ליכולת ההשתכרות של הבעל.

2. עקרות הבעל – במידה והבעל עקר האישה יכול לבקש גירושין, זאת במידה ואין לה ילדים מנישואים קודמים והוכיחה את רצונה להוליד ילדים.

3. אי קיום יחסי אישות – במידה והבעל סובל מאימפוטנציה ואינו יכול לספק יחסי מין עם האישה.

4. בגידה של הבעל – בגידה כשלעצמה אינה מהווה עילת גירושין. יחד עם זאת, לאישה יש עילה לבקש גט במקרים בהם מדובר בבעל אשר נחשב ל"בוגד סדרתי" אשר בוגד באשתו על בסיס קבוע. העילה מתייחסת להשלכות של הבגידה, כגון: אי יכולת לכלכל את האישה עקב העובדה שהבעל מפרנס גם נשים אחרות או מחשש להתפתחות מחלות מדבקות.

5. אלימות והתאכזרות של הבעל כלפי האישה – אלימות פיזית וכן התעללות נפשית מתמשכת באישה מהוות עילה לגירושין, זאת באמצעות הצגת ראיות שונות המעידות על כך.

6. מחלות ומומים – אשר אינם מאפשרים לבעל לקיים יחסי אישות, זאת במידה והאישה לא ידעה עליהם טרם הנישואים.

7. אי שלום בית – במידה והבעל עובר על תנאי שלום הבית האישה יכולה לשמש בהפרה זו כעילה לגירושין.

8. התמכרות לסמים ולאלכוהול.

עילות גירושין – מצד הבעל:

 

1. בגידה – בניגוד לבגידת הבעל, בגידת אישה מהווה עילה ישירה לגירושין, זאת במידה והושגו ראיות מוצקות לכך. גם במקרים בהם אין הוכחה חד משמעית לבגידה אבל קיים חשש כבד לכך (כמו הסתודדות של האישה בביתו של גבר אחר) הגבר יכול להוביל לשלילת הכתובה של האישה.

2. אי קיום מצוות הדת – במידה והאישה מפרה את מצוות הדת היהודית ובכך מכשילה את בעלה.

3. אי שלום בית – בדומה לעילת הגירושין של האישה, במידה והוכח כי אין סיכוי לשלום בית, הבעל יכול להשתמש בעילה זו במסגרת תביעת הגירושין.

4. אישה מורדת – במקרים בהם האישה אינה עומדת בתנאים עליהם התחייבה בברית הנישואין, ביניהם: קיום יחסי אישות, ביצוע עבודות משק הבית וטיפול בילדים.

5. עקרות – במקרים בהם הבעל חי עם האישה 10 שנים והיא לא הולידה לו ילדים כשהוכח כי העקרות מקורה באישה מהווה עילת גירושין מצד הבעל.

עילות הגירושין מוצגות כאן באופן כללי ובסיסי. כל תביעת גירושין צריכה להיות מוגשת בצורה המקצועית תוך בחינה מוקפדת על עילת הגירושין ובדיקה אם היא עונה במדויק על הקריטריונים ההלכתיים. חשוב לקבל ייעוץ משפטי עם עורך דין הבקיא בדיני משפחה וגירושין ובהתנהלות מול בית הדין הרבני.

למידע נוסף על גירושין >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>