עיזבון

רכושו של אדם שנפטר מכונה עיזבון, עד לחלוקתו בין היורשים.

אם הנפטר השאיר עסק שחייב ניהול מיידי, עורך הדין יוכל להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני, וזאת על מנת שלא ייגרמו ליורשים נזקים כספיים ואחרים עד שהליך חלוקת העיזבון יושלם.

לעיתים יש קושי במימוש העיזבון או שהמוריש השאיר אחריו מספר רב של יורשים ויש קשיים בהתנהלות ביניהם. במקרים כאלה ואחרים, עורך הדין יוכל להגיש לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע, לצורך מימוש וחלוקת העיזבון.

כאשר אדם מגיע לעורך דין לשם עריכת צוואה, עורך הדין מסביר למצווה שבאפשרותו לכלול בצוואה הוראות לעניין מי יהיה מנהל העיזבון וכיצד ינוהל העיזבון.

מהרגע שאדם נפטר ועד שעיזבונו מחולק בין יורשיו, לא ניתן לבצע פעולות בנכסי הנדל"ן שלו או בחשבונות הבנק שלו, אלא אם כן דאג במהלך חייו לתת לאדם אחר ייפוי כוח בלתי חוזר בקשר לנכסי הנדל"ן שבבעלותו או זכות חתימה בקשר לעסק שלו.

 למידע נוסף בנושא עיזבון, צוואה וירושה >>