עורך דין יחסי ממון

ישנה חשיבות רבה להסדרת יחסי הממון בין בני זוג במסמך כתוב, אשר מצד אחד יכבד את הצדדים ומצד שני יגן עליהם.

תפקידו של עורך הדין הבקיא בתחום הינו לערוך הסכם ממון הוגן, אשר ישמור על זכויות הצדדים במקרה של פרידה, גירושין או מוות. גם אם הצדדים ירצו לשנות בעתיד את תנאי הסכם הממון, יש לפנות לעורך הדין על מנת שהשינויים יערכו בכתב ויאושרו על ידי הגוף המוסמך.

הסכם הממון נועד לקבוע את יחסי הרכוש בין בני הזוג, ובמידה ואין הסכם ממון, החוק והפסיקה הם שיקבעו את היחסים במקרה של סיום הקשר.

מטרת הסכם הממון היא לציין במפורש איזה נכסים הצדדים רוצים לשתף ביניהם ואיזה נכסים הם רוצים שלא לשתף (הפרדה רכושית).

חתימה על הסכם ממון מיועדת לכל זוג, ולא רק במקרים בהם קיים "צד עשיר".

למידע נוסף על הסכם ממון >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>