מסורבת גט

מסורבת גט היא אישה אשר בעלה חי וידוע היכן הוא, אך הוא אינו מוכן לתת לה גט למרות שפיזית או מנטאלית הוא מסוגל לכך.

עגונה היא אישה אשר בעלה נעלם, אך אין מספיק ראיות להצביע על מותו (למשל נעדר במלחמה). גם מי שבעלה נמצא בתרדמת או שאינו כשיר מבחינה מנטאלית לתת גט, נחשבת כעגונה.

מסורבת גט אינה יכולה להינשא לגבר אחר היות והיא נחשבת לאישה נשואה, הן על פי חוקי מדינת ישראל והן על פי ההלכה.

הסיבות לסרבנות גט מצד גברים הן, בין היתר, נקמה כלפיי האישה ורצון הגבר להשיג תנאים עדיפים בהסכם הגירושין בין הצדדים.

בישראל, על פי ההלכה, גירושין יכולים להתבצע רק כאשר הבעל נותן גא לאשתו. הגט צריך להינתן מרצונו של הבעל, אחרת ייחשב פסול (גט מעושה).

למידע נוסף בנושא גירושין >>