מזונות זמניים

כאשר אישה תובעת את מזונותיה במסגרת הליך גירושין, לעיתים אין ביכולתה הכלכלית לדאוג לעצמה עד לפסק הדין. במקרה כזה האישה תתבע מזונות זמניים עד לסיום ההליך.

עורך דינה של האישה יוכל לדרוש מזונות זמניים, עוד לפני שמתקיים דיון ראשון בתביעה, היות ולעיתים חולפים מספר חודשים בין מועד הגשת התביעה לבין מועד הדיון הראשון.

בדרך כלל פוסק בית המשפט מזונות זמניים ללא קיום דיון נפרד, אלא אם כן דרישות האישה חריגות.

לעניין מזונות זמניים לאישה, בית המשפט מודע לכך שאם יפסוק מזונות זמניים גבוהים אז האישה לא תמהר להתגרש. מצד שני, אם בית המשפט יפסוק מזונות זמניים נמוכים, הבעל עלול שלא למהר לתת גט על מנת שהאישה תיכנע לתנאיו מהר.

לכן בית המשפט פוסק לאישה מזונות זמניים סבירים לשם קיום סביר.

 למידע נוסף על מזונות ילדים ואישה >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>