מזונות אישה

על פי דין תורה, אחת מחובות הבעל כלפי אשתו היא לפרנס אותה ובמילים אחרות לשאת במזונותיה.

הבעל פטור מתשלום מזונות במספר מקרים, כגון: בגידה, מרידה (סירוב לקיום יחסים) או עזיבת הבית ללא סיבה מוצדקת.

היות והליך הגירושין יכול להיות ארוך, עורך דינה של האשה יבקש מבית המשפט לפסוק מזונות זמניים.

במקרים בהם האשה עובדת ומשתכרת, הבעל פטור מתשלום מזונות אישה, אלא אם הבעל מסרב לקבל פסיקת גירושין של בית דין רבני.

חשוב לציין שאישה זכאית למזונות רק עד מתן הגט, וכי אישה גרושה אינה זכאית למזונות אלא אם כן הצדדים הסכימו על כך במפורש בהסכם הגירושין.

לרוב, סכום המזונות שנפסק בבית המשפט לענייני משפחה גבוה יותר מזה הנפסק בבית דין רבני.

 למידע נוסף על מזונות ילדים ואישה >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>