ירושה

ירושה יכולה להיות על פי דין או על פי צוואה.

כל נכסיו של אדם שנפטר (העיזבון) עוברים ליורשיו.

ירושה על פי דין מתרחשת במקרים בהם הנפטר לא השאיר צוואה, או שהשאיר צוואה פגומה שלא ניתן לקיימה.

כאשר אדם לא משאיר צוואה, חוק הירושה קובע מי יהיו היורשים של עיזבונו, ואיזה חלק יקבל כל יורש.

כאשר אדם משאיר אחרי מותו צוואה, היורשים (הזוכים) הם אלה שירשו את העיזבון, בהתאם לרצון המוריש על פי הוראות הצוואה.

לצורך חלוקת עזבונו של אדם שנפטר, יש לפנות לרשם לענייני ירושה לצורך הגשת בקשה לצו ירושה (כאשר אין צוואה) או בקשה לצו קיום צוואה (כאשר קיימת צוואה).

אם כיורשים יש לכם ספק לעניין כשרות הצוואה, עורך הדין ישמח לייעץ לכם בעניין.

למידע נוסף על צוואות וירושות >>