ידועים בציבור

כאשר בני זוג מנהלים מערכת יחסים ומשק בית משותף ללא נישואים, מערכת המשפט מניחה שאין להם כוונה ליצור שיתוף בנכסים.

על מנת ליצור זכות רכושית אצל ידועים בציבור, יש לפנות לעורך דין אשר יערוך הסכם מתאים.

ישנם מקרים בהם בני זוג חיים יחד שנים רבות, אולם קיים רכוש אשר רשום רק על שם אחד מהם (מסיבות שונות), למרות שהצד השני תרם לצבירת הנכסים. במקרה שכזה נטל ההוכחה רובץ על הצד הטוען לשיתוף ברכוש, ומתפקידו של עורך הדין הינו לדאוג מראש שכל הנקודות החשובות יועלו על הכתב בהסכם מסודר.

בנוסף, אחד מתפקידיו של עורך הדין הינו להסביר ללקוחו גם לעניין זכויותיו על פי חוק ביטוח לאומי אשר מכיר במעמד הידועים בציבור. ניתן לפנות לביטוח הלאומי לצורך אישור המעמד.

 למידע נוסף על ידועים בציבור >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>