חוזה שכירות לעסק

נהוג שעסק שוכר מבנה (חנות, אולם, משרד) על מנת להציג את שירותיו או מוצריו לקהל לקוחותיו.

הסכם שכירות מבטא את מערכת היחסים בין בעל הנכס לבין בעל העסק, ולכן אם אתם עומדים להשכיר או לשכור נכס מקרקעין למטרה עסקית, פנו לייעוץ אצל עורך דין מומחה אשר יערוך עבורכם הסכם אשר יגן על זכויותיכם.

בין היתר, הסכם שכירות לעסק כולל את הסעיפים הבאים:

 

1. כיצד ישולמו התשלומים השונים ומה יהיה גובה דמי השכירות בתקופת ההסכם ובאופציה.

2. ביטחונות למשכיר כביטחון למילוי התחייבויות השוכר, ותנאי מימוש הביטחונות.

3. הגבלת סוג השימוש בנכס.

4. תקופת ההסכם עם אפשרות להאריך תקופה זו.

5. שיפוצים בנכס.

6. אפשרות לפינוי מוקדם של הנכס.

עורך הדין ידאג שהחוזה יהיה ברור לצדדים, על מנת למנוע מצבים של מחלוקת בשל אי בהירות.

 

למידע נוסף בנושא חוזים והסכמים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>