הקמת שותפות

שותפות יכולה להיות בין אנשים או בין חברות.

קיימת שותפות כללית וקיימת שותפות מוגבלת, ועורך הדין יסביר לצדדים את ההיבטים השונים הקשורים בשותפות, בטרם יערוך ביניהם הסכם שותפות ובטרם ירשמו את השותפות אצל רשם השותפויות.

חשוב להבין שפעולה של אחד מהשותפים מחייבת את השותפים האחרים ואת השותפות עצמה, לכן ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם מסודר אשר יגדיר את אופן ותנאי ביצוע הפעולות השונות במסגרת השותפות.

קיימת אפשרות שאחד מהשותפים יעזוב את השותפות וקיימת אפשרות ששותף חדש יצטרף לשותפות, ומכאן החשיבות של מסמך כתוב אשר יסדיר את התנאים וההשלכות של מצבים אלה, לרבות מצבים של פירוק השותפות.

במקרה של שותפות, להבדיל מחברה בע"מ, המיסוי הוא אישית על השותפים בשותפות. כמו כן, עלויות הקמה וניהול של שותפות יותר זולות מאשר במקרה של חברה בע"מ.

 

למידע נוסף בנושא ליווי עסקים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>