הפרת הסדרי ראיה

לעיתים אחד ההורים מפר את הסדרי הראיה, ובכך פוגע בילדים ובהורה השני.

במקרה של הפרת הסדרי הראיה על ידי האם, האב יכול לבקש שפקידת סעד תקבע את הסדרי הראיה וכן יכול לפנות למשטרה לצורך הגשת תלונה נגד האם. בנוסף, האב יכול לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולבקש הטלת קנס כספי על האם בכל מקרה של מניעת ביקור.

במקרה של הפרה מצד האב, האם תבקש לנקוט בהליך של בקשה להגדלת המזונות גם בדרך של סנקציות כלכליות בשל גידול בהוצאותיה (למשל עבור שירותי בייבי-סיטר), ולצמצם את הסדרי הראיה על מנת למנוע מהילדים מפח נפש ואכזבה בשל היעדרות חוזרת של האב.

תפקידו של עורך הדין הינו להסביר ללקוחו את מגוון האפשרויות העומדות בפניו, בעיקר על מנת להגן על טובתם של הילדים.

 למידע נוסף על משמורת ילדים והסדרי ראיה >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>