הסכם תיווך

כאשר אדם מעוניין למכור, לקנות, להשכיר או לשכור נכס מקרקעין, נהוג שהוא חותם על הסכם תיווך מול מתווך.

על פי הסכם התיווך, הלקוח ישלם עמלת תיווך במקרה שייערך הסכם בכתב לביצוע עסקה.

על מנת שמתווך יהיה זכאי לעמלת תיווך עבור שירותיו, חוק המתווכים במקרקעין מורה על מספר תנאים, כגון: על המתווך להחזיק ברישיון תיווך בתוקף, דרישה לקיומו של הסכם תיווך בכתב והיותו של המתווך "גורם יעיל" שהביא לכך שהצדדים לעסקה התקשרו ביניהם.

במידה והנכם עוסקים בענף התיווך וברצונכם לערוך הסכם תיווך מסודר אשר יגן על זכויותיכם מול לקוחותיכם, משרדינו, כעורך דין המומחה בתחום, יערוך עבורכם הסכם אשר יכלול את כל ההיבטים הרלוונטיים לצורך הגנה על זכויותיכם, וכן יערוך, בנוסף, מסמך לעניין קבלת תקופת בלעדיות מהלקוח.

באם חתמתם על הסכם תיווך מול מתווך (כקונים, מוכרים, משכירים או כשוכרים) ולפי דעתכם נפגעתם בצורה כשלהי מכך, פנו לעורך הדין על מנת שיבדוק עבורכם את חוקיות ההסכם וחוקיות הדרישה לדמי תיווך.

למידע נוסף בנושא חוזים והסכמים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>