הסכם סודיות

בעסקים קיימים מצבים בהם אדם או חברה מחזיקים ברשותם מידע השווה כסף.

כאשר צד מעוניין לקבל מידע מצד המחזיק במידע, הוא נדרש לחתום על הסכם סודיות.

את הסכם הסודיות (NDA) מנסח עורך הדין, במטרה להגן על בעל המידע כך שהצד אשר מקבל את המידע יוכל להשתמש במידע רק בכפוף לתנאי ההסכם ותוך שמירה על האינטרסים של מוסר המידע.

ההסכם מגביל את מקבל המידע מלהעביר אותו הלאה לצד שלישי שלא במסגרת הוראות הסכם הסודיות, ומפרט את חובות מקבל המידע מול זכויות מוסר המידע.

יזמים המעוניינים לספר על הרעיון שלהם למשקיע עתידי, מחתימים אותו על הסכם סודיות בו מפורט בין היתר כיצד יוכל המשקיע הפוטנציאלי לבדוק את המידע טרם קבלת החלטת השקעה. המשקיע יוכל להפיץ את המידע, במהלך בדיקותיו לעניין ההשקעה, רק במסגרת תנאי ההסכם.

גם בין עובדים למעסיקם נהוג לחתום על הסכם סודיות בנסיבות מסוימות, לעניין אופן השימוש במידע העסקי במסגרת יחסי העבודה.

למידע נוסף בנושא חוזים והסכמים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>