הסכם ממון כשיש ילדים

לעיתים צד אחד או שני הצדדים מגיעים אל קשר חדש עם ילדים מקשרים קודמים.

ניתן להבין את חשש הילדים לעניין רכוש הוריהם ולעניין ירושתם העתידית, כאשר מדובר על "אדם זר" אשר נכנס לתוך חיי ההורה. ישנו "חשד" במיוחד כאשר מדובר על מגורים משותפים בדירה אשר רשומה על שם ההורה, וקיים רצון טבעי של הילדים לרשת בעתיד את הבעלות על הדירה.

מעבר לכך שהסכם הממון מגן על הזכויות הרכושיות העתידיות של הילדים, מטרתו הינה גם "להרגיע את הרוחות" ובכך להביא ליחסים נעימים עם בן הזוג החדש של ההורה.

עורך דין מיומן יערוך את תנאי ההסכם כך שיחסי המשפחה החדשים ילכו לכיוונים חיוביים, תוך הגנה על רכושם וכבודם של כל הצדדים המעורבים.

בנוסף לחתימה על הסכם ממון, עורך הדין יסביר לגבי החשיבות של חתימה במקביל גם על צוואה מסודרת.

למידע נוסף על הסכם ממון >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>