הסכם ממון בין ידועים בציבור

בין בני זוג שאינם נשואים, רצוי שעורך הדין יערוך "הסכם לחיים משותפים".

הסכם שכזה מתייחס לזכויות ולחובות הרכושיות של כל אחד מן הצדדים, ומטרתו להסדיר את ההתנהלות הכלכלית בזמן החיים המשותפים, וכמובן אופן חלוקת הרכוש במקרה של סיום הקשר.

בניסוח ההסכם, עורך הדין יתייחס אל הרכוש שכל צד הביא עימו לפני הקשר ואל הרכוש שנצבר במהלך הקשר, וכן לעניין זכויות ירושה וזכויות נושים, במידה וקיימים.

חשוב לציין שהסכם לחיים משותפים ניתן (ורצוי) לאישור בבית המשפט לענייני משפחה, אולם אין חובה לאשרו (ההסכם יישאר תקף גם ללא אישור).

בין ידועים בציבור ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם, מכיוון שבתי המשפט אינם מניחים "אוטומטית" שקיימת כוונה ליצירת שיתוף ברכוש (חזקת שיתוף).

כאשר צד מעוניין להכיר בו כידוע בציבור לעניין זכויות פנסיה, התביעה תתבצע בבית הדין האזורי לעבודה.

 למידע נוסף על ידועים בציבור >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>