הסכם למכירת עסק

בעולם העסקים נהוג שצד אחד קונה עסק פעיל וקיים מצד אחר, ממגוון סיבות.

עורך הדין, אשר מייצג צד אחד או את שני הצדדים, יערוך הסכם בו יפורטו כל ההסכמות והתנאים לביצוע עסקת מכירת העסק מצד א' לצד ב'.

מעבר לזכויות בעסק, לעיתים קרובות נמכרים במסגרת העסקה גם המלאי הקיים בעסק וגם המוניטין של העסק. בנוסף, במקרה שהעסק פועל מתוך נכס מקרקעין, הצדדים יפרטו בהסכם מכירת העסק כיצד יועבר בין הצדדים הסכם השכירות הקיים (התחייבויות מוכר העסק כלפי משכיר המבנה), לרבות לעניין השיפוצים שנעשו במבנה וכן לעניין הציוד והריהוט הקיים בנכס.

היבט נוסף הוא נושא הרישיונות להפעלת העסק.

העברת עסק קיים כרוכה בהתקשרויות מול ספקים קיימים, וכן בזכויות וחובות של לקוחות קיימים מול מוכר העסק, ועורך הדין ייתן מענה לנושאים אלה בניסוח הסכם מכירת העסק.

חשוב לפנות לעורך דין עסקים הבקיא בתחום, היות והסכם מכירת העסק יכלול סעיפים רבים, ביניהם תמורת מכירת העסק, תנאי תשלום התמורה ואיזה גוף יהיה בעל סמכות לפתור מחלוקת באם תתגלה בין הצדדים.

למידע נוסף בנושא חוזים והסכמים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>