הסכם הפצה

הסכם זה מגדיר את מערכת היחסים בהם צד מוגדר כמפיץ של מוצר או שירות.

המפיץ יכול להיות בישראל או בחו"ל.

היצרן או הספק מעניקים למפיץ זכות לפעול לשיווק ומכירת המוצר או השירות שלהם ללקוחות.

תמורת מאמציו ופעולותיו, המפיץ שואף לבלעדיות באזור ההפצה.

תפקידו של עורך הדין לערוך הסכם הפצה אשר יאזן ויגן על זכויות היצרן והמפיץ.

קיים הבדל בין מפיץ לסוכן: המפיץ קונה על חשבונו את המוצרים מהיצרן והרווח מהמכירה הוא שלו, בעוד שהסוכן מקבל עמלה עבור מכירה ולוקח על עצמו פחות סיכונים עסקיים.

המפיץ נחשב לישות משפטית עצמאית בעוד שהסוכן נחשב לשלוחו של היצרן.

באם הנכם מעוניינים לשמש כמפיצים או כסוכנים של יצרן או ספק מסוים (הנמצא בארץ או בחו"ל), הנכם מוזמנים לפנות למשרדינו לשם קבלת ליווי משפטי מקצועי.

למידע נוסף בנושא חוזים והסכמים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>