דיני הגבלים עסקיים

רשות ההגבלים העסקיים הינה גוף ממשלתי, אשר מטרתו לפקח על כך שלא תהיה תחרות בלתי הוגנת בין גופים עסקיים.

תחרות הוגנת הינה בסיס לצמיחה כלכלית במשק, ולפיכך המטרה היא לקיים תחרות חופשית.

ישנם מקרים בהם גופים עסקיים מונעים תחרות הוגנת, למשל מונופול או קרטל. מצד שני, קיימים מקרים בהם ניתנת הגנה למניעת תחרות, למשל בנושא של פטנטים.

באם הנכם גוף עסקי אשר נפגע כתוצאה בפעילות לא חוקית של מתחרים שלכם, למשל עקב התנהלות כקרטל, עורך הדין יפעל להשיב לכם את זכויותיכם החוקיות באמצעות פניה לבית המשפט בגין עוולה של הסדר כובל.

בין היתר, הגבלים עסקיים מתייחסים ליחסים שבין משווקים, ספקים ומפיצים, והרשות להגבלים עסקיים הינה הגוף אשר תפקידו להגן מפני פגיעה כתוצאה מתחרות שאינה על פי הדין.

בעלי עסקים – פנו לעורך דין עסקים הבקיא בתחום באם הנכם מרגישים שקיים חשש לפגיעה בתחרות.