גירושין ברבנות

יהודים מחויבים להתגרש בבית דין רבני, ואין להם אפשרות לפנות לגוף אחר.

בתי הדין הרבניים הם הכתובת לשם קבלת גט, וההליך תופס גם לגבי אזרחי ישראל אשר נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל.

כאשר הגירושין נעשים בהסכמה בים בני הזוג, עורך הדין יפתח תיק של "בקשה משותפת לגירושין", וכאשר אין הסכמה בין בני הזוג, עורך הדין יפתח תיק של "תביעת גירושין".

כחלק מתפקידיו, עורך הדין ידאג לבסס "עילת גירושין" על מנת להצדיק מתן גט.

במקרה של הסכמה הדדית להתגרש, עורך הדין יערוך הסכם גירושין ובני הזוג יחתמו עליו. לאחר שהסכם זה יקבל תוקף, הצדדים יגיעו לבית הדין הרבני לשם סידור הגט.

עורך הדין ייתן לצדדים ייעוץ משפטי מקצועי פרטני, בהתאם למקרה הנתון של כל בני הזוג.

למידע נוסף בנושא גירושין >>

למידע נוסף בנושא דיני משפחה >>