בקשה לרישום ירושה

במקרים בהם אדם נפטר מבלי שהשאיר אחריו צוואה, עורך הדין יסייע לכם להגיש בקשה לצו ירושה.

הרשם לענייני ירושה או בית דין רבני יוציא צו בו יפורטו פרטי היורשים וחלקם בעיזבון.

גם אם אתם נושים של אחד היורשים, אתם יכולים לפנות למשרדינו לשם טיפול בהגשת הבקשה.

אדם אשר מבקש לקבל צו ירושה ימלא טופס בקשה ועורך הדין יאמת את חתימתו על התצהיר. לבקשה יש לצרף תעודת פטירה מקורית של המנוח או העתק "נאמן למקור" (עורך הדין יאשר זאת).

במקרה שהמוריש היה גר בחו"ל, מגישים את הבקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה באזור בו נמצאים נכסי המוריש בישראל.

לאחר הגשת הבקשה, הרשם לענייני ירושה מפרסם הודעה על כך בעיתונות, על מנת לאפשר לאנשים שונים להתנגד לצו במשך תקופה המוגדרת בחוק, ורק לאחר מכן יינתן צו הירושה.

במקרה בהם מוגשת התנגדות לבקשה, הבקשה לצו ירושה מועברת לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

למידע נוסף בנושא צוואות וירושות >>