בקשה לצו קיום צוואה

לאחר פטירתו של אדם, לצורך חלוקת עזבונו יש לפנות לרשם לענייני ירושה.

במקרה בו המנוח השאיר אחריו צוואה, עורך הדין יסייע לכם להגיש בקשה לצו קיום צוואה. אם לא הושארה צוואה, עורך הדין יסייע בהגשת בקשה לצו ירושה.

במילוי טופס בקשה לצו קיום צוואה, עורך הדין יפרט את פרטי המבקש, את פרטי הזוכים וכשירותם המשפטית (היורשים), את פרטי המוריש (הנפטר) ואת סוג הצוואה.

טופס הבקשה יהיה ערוך כתצהיר וייחתם בפני עורך הדין.

אם יורש יעדיף שלא לרשת את חלקו בעיזבון מסיבה כלשהי, עורך הדין יסביר לו את היבטי ההסתלקות ויחתים אותו על תצהיר מתאים.

בתקופה שבין פטירת המוריש לבין חלוקת העיזבון, יכול יורש להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון. כמו כן, נושים של היורש יכולים לעקל את חלקו בעיזבון. עורך דין הבקיא בתחום ישמח להסביר לכם את כל ההיבטים הקשורים בכך.

למידע נוסף על צוואות וירושות >>