בקשה לפירוק חברה

לעיתים חברה אינה מסוגלת כלכלית לפרוע את החובות שלה, מסיבות שונות.

באם בית משפט מחליט שאין ביכולתה של החברה לפרוע את חובותיה (כולל התחייבות מותנות ועתידיות), החברה תיחשב כחדלת פירעון.

הגשת בקשה למתן צו פירוק לחברה, יכולה להיות מוגשת על ידי בעל מניות (בהתאם לקריטריונים מסוימים), על ידי החברה עצמה ועל ידי נושי החברה.

בית משפט ייתן צו פירוק רק לאחר שיוודא כי מוצו כל ההליכים האפשריים לגביית החוב.

באם הינכם נושים של חברה ויש לחברה חוב כלפיכם, רצוי לפנות לעורך דין מומחה אשר ימסור לחברה דרישת תשלום בשמכם. במידה והחברה לא תענה לדרישה זו במשך 21 ימים, עורך הדין יגיש עבורכם בקשה למתן צו פירוק לחברה.

בין היתר, עורך הדין יאמת את תצהירכם, וימסור העתק מהבקשה למשרדי הכונס הרשמי וכן למשרדי החברה עצמה.

 

למידע נוסף בנושא דיני חברות ותאגידים >>

למידע נוסף בתחום המשפט המסחרי >>