בקשה למינוי אפוטרופוס

במקרה של צורך במינוי אפוטרופוס לחסוי, עורך הדין יגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה, לקבלת צו למינוי אפוטרופוס.

ניתן להגיש בקשה, בין היתר במקרים הבאים:

1. לכל אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, גם באופן זמני וגם באופן קבוע.

2. לקטין מתחת לגיל 18 כאשר אחד ההורים אינו מתפקד.

3. לקטין מתחת לגיל 18 ששני הוריו הוכרזו פסולי דין.

4. לקטין מתחת לגיל 18 ששני הוריו נפטרו.

5. לבגיר מעל גיל 18 שאינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו, בשל מחלה פיזית או נפשית.

נהוג שלפני מתן צו מינוי אפוטרופוס, בית המשפט ייעזר בחוות דעת של עובד סוציאלי.

כל אפוטרופוס נתון לפיקוח של האפוטרופוס הכללי, השייך למשרד המשפטים. האפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח של כל נכסי החסוי, תוך 30 יום מהמועד בו נתמנה כאפוטרופוס.

 למידע נוסף על משמורת ילדים והסדרי ראיה >>