אפוטרופוס

כאשר אדם הינו חסר יכולת לדאוג לענייניו, יש למנות לו אפוטרופוס – אדם אשר יהיה אחראי לענייניו של מי שלא מסוגל לדאוג לעצמו (חסוי).

ניתן למנות אפוטרופוס לקטין (למשל במקרים בהם אין הורה כשיר) או לבגיר מעל גיל 18 (למשל במקרה של נכות קשה).

תפקידו של עורך הדין הינו לדאוג לקבלת צו מינוי אפוטרופוס מבית המשפט.

כאשר אין צורך יותר לדאוג לענייניו של חסוי, עורך הדין יגיש לבית המשפט בקשה לביטול האפוטרופסות. במצב בו אפוטרופוס מבקש לסיים את תפקידו, עורך הדין יגיש לבית המשפט בקשה להחלפת המינוי.

אפוטרופוס יכול להיות בן אדם או תאגיד (למשל הקרן לטיפול בחסויים).

מינוי אפוטרופוס שולל מהחסוי קבלת החלטות בעצמו, ולכן בית המשפט בוחן לעומק האם טובת מינוי האפוטרופוס גוברת על זכויות החסוי.

 למידע נוסף על משמורת ילדים והסדרי ראיה >>