אישור הסכם ממון

אצל בני זוג שכבר נישאו, עורך הדין ידאג לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני (ברבני כאשר שני בני הזוג יהודים).

במידה והסכם הממון נערך לפני הנישואים (הסכם טרום נישואים), עורך הדין יסביר לזוג שניתן לאשר את ההסכם גם בפני רושם נישואים (בדרך כלל מדובר על רב העיר) או נוטריון מוסמך. בהסכם טרום נישואים ניתן לפנות אולם אין חובה לפנות לבית משפט לענייני משפחה או לבית דין רבני.

לאחר אישור הסכם הממון בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, דין ההסכם כדין פסק דין.

עורך הדין יסביר לצדדים שכל שינוי, תיקון או תוספת עתידיים של הסכם הממון, מחייב אישור מחדש אצל הערכאה המתאימה לשם מתן תוקף משפטי.

היות ובני הזוג אינם בקיאים ברזי החוק, ישנה חשיבות רבה שעורך דין מיומן יערוך את תנאי ההסכם, תוך שמירה על הגינות ואיזון בין זכויות הצדדים.

למידע נוסף על הסכם ממון >>

למידע נוסף על דיני משפחה >>